Ban 150 công ruộng o kien lượng.kien giang.

00:14 28/09/2016 1293
mc

THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN - MUA BÁN

Mua và Bán - Đất
Kiên Giang

Ban 150 công ruộng o kien lượng.kien giang. Gom 2 chu quyền.1 giấy 90 công,1 giấy 60 công.gia bạn 35 tr/ công.co mat tiền sông lon.lhe 0939 964689 Tay

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tay
0939 964689 Tay
Back to Top